Comuna Brăești

Comuna Brăești este formată din satele Brăești (reședința), Poiana, Popeni și Vâlcelele. Comuna Brăești este așezată în partea de vest a județului Botoșani la o distantă de 20 km de reședinta de județ. Se învecinează cu comunele Văculești și Corlăteni în partea de nord , cu Roma în partea de est, Leorda în partea de Sud și cu Vîrfu Cîmpului în partea de vest.


ANUNT supunere dezbatere publică

DOCUMENTAȚIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI BRĂEȘTI, JUDETUL BOTOȘANI

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Brăești, Județul Botoșani, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Brăești, Județul Botoșani, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata.


ANUNT DELGAZ GRID

Pentru executarea unor lucrari de modernizare și dezvoltare sunt necesare întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor (deschide)


ANUNT supunere dezbatere publică

Documentație privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Brăești, Jud. Botoșani

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune


Program Primăria Brăești

LUNI- JOI: 8:00-16:30            VINERI: 8:00-14:00