Anunțuri

Nr. Data Document Deschide
25 03.04.2024 APIA - Lista ce conține programarea fermierilor – Campania 2024. Descarcă
24 03.04.2024 Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu Deschide
23 26.03.2024 Raportul informării și consultării publicului pentru planul urbanistic zonal și regulament local de urbanism- privind schimbare funcțiune de locuire în funcțiuni pentru servicii- spalatorie auto vulcanizare și servicii auto Deschide
ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE pentru EXECUTIA LUCRARILOR in cadrul investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Brăești, județul Botoșani - Etapa a-II-a
22 15.03.2024 Proiect tehnic Deschide
21 15.03.2024 Raspuns consolidat Deschide
20 14.03.2024 Anunț selecție oferte în cadrul investiției "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Brăiești, jud. Botoșani -Etapa a-II-a" (2) Deschide
19 04.03.2024 Anunț selecție oferte în cadrul investiției "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Brăiești, jud. Botoșani -Etapa a-II-a (1)" Deschide
18 04.03.2024 Referat necesitate - strategia de contractare Deschide
17 04.03.2024 Caiet de sarcini Deschide
16 04.03.2024 Proiect tehnic iluminat II Deschide
15 04.03.2024 Modele de formulare Descarcă
13 04.03.2024 CONTRACT LUCRARI Descarcă
Anunț privind aprobare P.U.Z. și R.L.U.
12 21.02.2024 Anunț privind aprobare P.U.Z. și R.L.U. - Schimbare funcțiune de locuire în funcțiuni pentru servicii-spălătorie auto, vulcanizare și servicii auto Deschide
11 21.02.2024 Memoriu de prezentare - Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL + REGULAMENT LOCAL DE URBANISM privind schimbare functiune de locuire in functiuni pentru servicii - SPALATORIE AUTO, VULCANIZARE SI SERVICII AUTO Deschide
10 21.02.2024 PLAN URBANISTIC ZONAL privind schimbare functiune de locuire in functiuni pentru servicii - SPALATORIE AUTO, VULCANIZARE SI SERVICII AUTO Deschide
9 21.02.2024 Cerere solicitare Raport de informare privind PUZ Deschide
8 21.02.2024 Certificat de urbanism Deschide
7 19.02.2024 Formulare pentru obiectivul de investiție RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII GRĂDINIȚEI DIN SATUL BRĂEȘTI, COMUNA BRĂEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI Descarcă
6 19.02.2024 Anunț - documentație de atribuire ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII GRĂDINIȚEI DIN SATUL BRĂEȘTI, COMUNA BRĂEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI" Deschide
5 19.02.2024 Formulare pentru obiectivul de investiție "RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII CONSILIULUI LOCAL BRĂEȘTI" Descarcă
4 19.02.2024 Anunț - documentație de atribuire "Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII CONSILIULUI LOCAL BRĂEȘTI" Deschide
3 08.01.2024 În conformitate cu noile prevederi privind venitul minim de incluziune anunță persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ teritoriale că pot solicita forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere Deschide
2 18.01.2024 DECLARATIE 2020-2024 Pentru completarea registrului agricol Descarcă
1 18.01.2024 ANUNT privind completarea registrului agricol 2020-2024 Deschide

Nr. Data Document Deschide
19 16.11.2023 Anunț adresat operatorilor economici cu privire la depunerea de oferte pentru achiziționare "Servicii de deszăpezire în sezonul rece 2023-2024", Caiet de sarcini, Formular de ofertă. Deschide
18 20.09.2023 Raportul informarii si consultarii publicului pentru planul urbanistic zonal si regulament local de urbanism privind extindere si amenajare restaurant traditional si activitati culturale in corpul c2 cu schimbare de destinatie din grajd in restaurant CF 51038. Deschide
17 23.08.2023 Raspuns solicitarea nr.1 clarificari 23.08.2023.pdf Deschide
16 17.08.2023 Selecție oferte pentru execuția lucrărilor în cadrul investiție "Modernizare sistemul de iluminat public în comuna Brăești" Deschide
15 17.08.2023 Referat de necesitate (Strategia de contractare) Deschide
14 17.08.2023 Caiet de sarcini Deschide
13 17.08.2023 Referat privind verificarea de calitate Deschide
12 17.08.2023 Contract de lucrări Deschide
11 17.08.2023 Modele de formulare Deschide
10 17.08.2023 Modele de formulare Deschide
9 19.07.2023 Se supune spre dezbatere publica modificarea PUZ-ului comuna Braesti, judetul Botosani privind proiectul ”Extindere si amenajare restaurant traditional si activitati culturale in corpul C 2 cu schimbare de destinatie din grajd in restaurant” CF 51038, Beneficiar: NEMTANU ALEXANDRU Deschide
8 27.06.2023 Anunț în atenția fermierilor persoane fizice și juridice Deschide

7

24.05.2023
ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA DOCUMENTAȚIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI BRĂEȘTI, JUDETUL BOTOȘANI Deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Brăești, Județul Botoșani, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Brăești, Județul Botoșani, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata. Deschide
6 19.05.2023 Anunț DELGAZ GRID - pentru executarea unor lucrari de modernizare și dezvoltare sunt necesare întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor Deschide
5 13.04.2023 Unitatea Administrativ Teritorială Brăeşti anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.12,13 începând cu data de 19.04.2023 pe o perioadă de 60 de zile la sediul primăriei Deschide
4 21.03.2023 Supunere dezbatere publică- Documentație privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Brăești, Jud. Botoșani Deschide
3 21.03.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune Deschide
2 14.03.2023 Începând cu data de 15.03.2023 toți fermierii comunei Brăești sunt așteptați la sediul primăriei compartimentul Registru Agricol pentru eliberare adeverinței APIA Deschide
1 18.01.2023 Publicație de vânzare imobiliară privind vânzarea la licitație publică a imobilului parcelă de teren intravilan în suprafață de 813 mp situat în loc Popeni, com Brăești, jud Botoșani. Licitația va avea loc în data de 13.02.2023 ora 11:00 Deschide

Nr. Data Document Deschide
8 14.11.2022 Anunț și Caiet de Sarcini servicii de deszăpezire Deschide
7 08.08.2022 Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele: Botoșani, perioada-10.08.2022, interval orar 08:00-16:00, zone afectate Loc.Braesti- PTA3 si PTA7 Braesti-zona Scolii Deschide
6 05.07.2022 Anunț cu privire la pierderile produse culturilor agricole de primavara datorate secetei pedologice și persistene Deschide
5 23.06.2022 Către toți fermierii/crescătorii de animale de pe raza UAT Brăeşti Deschide
4 2022 Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ Descarcă
3 2022 Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu Deschide
2 12.01.2022 Comunicat de presă nr.2 -Înscrieri pentru învățământul liceal militar - Colegii Naționale Militare - pentru anul de învățământ 2022 - 2023 Deschide
1 12.01.2022 Comunicat de presă nr.1 - Centrul militar județean Botoșani - Ministerul Apărării Naționale continuă procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar Deschide

Data Document Deschide
16.11.2021 Anunț adresat operatorilor economici cu privire la depunerea de oferte pentru achiziționare "Servicii de deszăpezire în sezonul rece 2021-2022", Caietul de sarcini, Formular ofertă Deschide
07.10.2021 Anunț privind Extindere rețea alimentare cu apă, sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani Deschide
07.10.2021 Program de lucru - CASIERIE - 14 Octombrie - 31 Decembrie 2021 Deschide
07.10.2021 Program de lucru - ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 14 Octombrie - 31 Decembrie 2021 Deschide
02.07.2021 Anunț E.ON Energie -Începând cu data de 02.07.2021 până pe data de 07.07.2021,reprezentanții E.ON Energie România, vor fi prezenți în comuna BRĂEȘTI, pentru prezentarea noilor contracte de energie electrică Deschide
26.05.2021 Regulamentul privind măsuri edilitar-gospodărești pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Brăești Deschide
26.05.2021 Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață a comunei Brăești Deschide
11.03.2021 Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
11.03.2021 Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
08.03.2021 Rezultat privind selecția dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
05.02.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocuparea funcției guard Deschide
05.02.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocuparea funcției muncitor necalificat Deschide
29.01.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție, de referent, clasa III, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Contabilitate, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului comunei Brăești Deschide
18.01.2021 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi: 1 post muncitor necalificat la Compartimentul Drumuri, 1 post guard la Compartimentul Edilitar Gospodăresc.Bibliografie Deschide
18.01.2021 Formular înscriere concurs pentru ocuparea funcției contractuale(muncitor necalificat,post guard) Descarcă
08.01.2021 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacanta, de referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate impozite și taxe - Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești. Deschide
08.01.2021 Formular înscriere concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior Descarcă
18.06.2019 Informare Deschide
14.06.2019 Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a prinbcipiilor Guvernării transparene,deschise și participative Deschide
20.08.2018 Ofertă de vânzare teren Deschide
16.06.2017 Ofertă vânzare teren Deschide
24.05.2017 Anunț concurs pentru post contractual Deschide
16.05.2017 Anunț publicitar Deschide
10.05.2017 Anunț concurs pentru post contractual Deschide
09.03.2017 Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de asistent medical comunitar Deschide
03.11.2016 Anunț privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Deschide
07.10.2016 Anunț - Contract prestări servicii pentru deszăpezire Deschide
17.10.2014 Ofertă vânzare teren Deschide
08.05.2014 Anunț public Deschide
2011 Investiții în agricultură Deschide