GDPR

Datele cu caracter personal sunt orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.

Formulare Deschide
Declaratie de consimțământ protecţia datelor Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare Deschide
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces Deschide

Legislație

Document Deschide
Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 Deschide