Limbi
Romana
Mărime
Culori
Primaria Braesti
  • Header1
  • Header2
  • Header3
  • Header4
  • Header5
  • 3
Hotărâri ale Consiliului Local Brăeşti, Judetul Botoşani  

An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 31-40 din total: 76
AnNrFisierData
2018 11 privind aprobarea utilizării sumei de 730 mii lei din excedentul Comunei Braesti din anii precedenți pentru anul 2018 01/04/2018
2018 12 Aprobarea Bugetului General al Comunei Brăești, județul Botoșani pe anul 2018 01/04/2018
2018 13 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitare energetică și modernizare Școală "Gh Coman", sat Brăești, comuna Brăești, jud. Botoșani" 01/04/2018
2018 14 actualizarea HCL nr.43 din 29.09.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru investiția "Reabilitare energetică și modernizare Școala ""Gh. Coman", sat Brăești, comuna Braesti, jud. Botoșani 01/04/2018
2018 15 evaluarea performanțelor profesilonale individuale ale secretarului comunei Brăești pentru anul 2017 01/04/2018
2018 16 actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Brăești 01/04/2018
2018 1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 01/03/2018
2018 2 aprobare organigramei și statului de personal al Scolii Gimnaziale"Gheorghe Coman" Braesti 01/03/2018
2018 3 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 01/03/2018
2017 33 Privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare și transport deșeuri municipale Zona I Dorohoi și acordarea către ADI "ECOPROCES" Botoșani a unui mandat de atribuire, în numele și pe seama UAT Brăești, a contractului de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" - Zona I Dorohoi, a Acordului financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului SIMD și a unui mandat special privind exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată 14/06/2017
Primăria
Nu avem date pt.viceprimar


Calendar
Autentificare Useri
Cont Nou?
Ai uitat Parola?
User:  
Parola:  

Statistici
Useri Online :3
Inregistraţi :0
Anonimi: 3
Total Vizite: 348915
Ip unice : 65227

Comune Botosani