Limbi
Romana
Mărime
Culori
Primaria Braesti
  • Header1
  • Header2
  • Header3
  • Header4
  • Header5
  • 3
Hotărâri ale Consiliului Local Brăeşti, Judetul Botoşani  

An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 41-50 din total: 53
AnNrFisierData
2012 3 Ca urmare a depunerii jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate Consiliul local Brăești este legal constituit ..... 27/06/2012
2012 4 Domnul consilier URSAN MIHAI a fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni 27/06/2012
2012 5 Domnul consilier NISTOR STELIAN a fost ales viceprimar al comunei Brăești județul Botoșani 27/06/2012
2011 8 Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Brăești 11/02/2011
2011 9 Pentru aprobarea bugetului local al comunei Brăești jud. Botoșani și a programului de investiții publice pe anul 2011 Consiliul local Brăești, județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară din data de 11 februarie 2011, având în vedere expunerea de motive întocmită de d.l primar ing. Toma loan și raportul de specialitate intocmit de ec. Chițanu Elena ........ văzând rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Brăești 11/02/2011
2011 10 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Brăești nr.7 din 29.01.2010 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare și stabilirea cuantumului acesteia în comuna Brăești 11/02/2011
2011 11 Consiliul Local al comunei Brăești întrunit în ședință ordinară în data de 11 februarie 2011 11/02/2011
2011 7 Privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2011 Ia A.D.I."ECOPROCES" Botoșani 28/01/2011
2011 6 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților "AQUA BOTOȘANI" pentru aprobarea cotizației anuale 28/01/2011
2011 5 De avizare a Studiului de specialitate privind Indicatorii de performanță ai serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în județul Botoșani 28/01/2011
Primăria
Nu avem date pt.viceprimar


Calendar
Autentificare Useri
Cont Nou?
Ai uitat Parola?
User:  
Parola:  

Statistici
Useri Online :1
Inregistraţi :0
Anonimi: 1
Total Vizite: 339505
Ip unice : 63334

Comune Botosani