Transparența veniturilor salariale

Legea nr.153/28.06.2017- Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.


Document Deschide
Salarii de bază pentru demnitari, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești la data de 30 septembrie 2020 Deschide