Anunțuri

Data Document Deschide
11.03.2021 Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
11.03.2021 Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
08.03.2021 Rezultat privind selecția dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante de consilier în cadrul compartimentului Registru agricol Deschide
05.02.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocuparea funcției guard Deschide
05.02.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocuparea funcției muncitor necalificat Deschide
29.01.2021 Tabel afișare al comisiei de concurs, la proba selecția dosarelor, pentru îndeplinirea condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție, de referent, clasa III, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Contabilitate, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului comunei Brăești Deschide
18.01.2021 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi: 1 post muncitor necalificat la Compartimentul Drumuri, 1 post guard la Compartimentul Edilitar Gospodăresc.Bibliografie Deschide
18.01.2021 Formular înscriere concurs pentru ocuparea funcției contractuale(muncitor necalificat,post guard) Descarcă
08.01.2021 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacanta, de referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate impozite și taxe - Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești. Deschide
08.01.2021 Formular înscriere concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior Descarcă
18.06.2019 Informare Deschide
14.06.2019 Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a prinbcipiilor Guvernării transparene,deschise și participative Deschide
20.08.2018 Ofertă de vânzare teren Deschide
16.06.2017 Ofertă vânzare teren Deschide
24.05.2017 Anunț concurs pentru post contractual Deschide
16.05.2017 Anunț publicitar Deschide
10.05.2017 Anunț concurs pentru post contractual Deschide
09.03.2017 Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de asistent medical comunitar Deschide
03.11.2016 Anunț privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Deschide
07.10.2016 Anunț - Contract prestări servicii pentru deszăpezire Deschide
17.10.2014 Ofertă vânzare teren Deschide
08.05.2014 Anunț public Deschide
2011 Investiții în agricultură Deschide